image

 

GLOBAL COFFEE SCHOOL

โดยในปัจจุบัน สถาบัน GCS มีที่ตั้งอยู่กว่า 40 แห่งทั่วโลก เต็มไปด้วยผู้เรียนที่มีความหลากหลาย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้ทักษะที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

หลักสูตรที่มีเนื้อหาเน้นความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ ผ่านกาแฟแต่ละยุค

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟหรือบาริสต้า ที่ต้องการทำงานเป็นมืออาชีพและยกระดับมาตราฐานสู่สากล

image

หลักสูตร Coffee Flavorist ที่ถูกพัฒนาการเรียนการสอน

ให้ดำเนินไปพร้อมกับการฝึกด้าน Sensory และการชิม

โดยใช้กลิ่นฝึกฝนพัฒนาทางด้านความจำ จากชุด T-100 มี 100กลิ่น

แบ่งหมวดหมู่ เป็น 3 หมวดหมู่

1.Enzymatic​, 2. Sugar​ Browning​, 3. Dry​ Distillation 

image

บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ มีลักษณะขวดทึบแสงสามารถเก็บรักษากลิ่นได้ดีกว่า

บรรจุในกล่องไม้คุณภาพสูงครบทั้ง 4 กลุ่ม Aroma มาตรฐาน

(1.Enzymatic, 2.Sugar Browning, 3.Dry Distillation, 4.Taints)

Theorem มี 2 รูปแบบ Theorem 44 (44 กลิ่น)

และ Theorem 144 (144 กลิ่น)

พร้อมการ์ดที่เป็นสื่อกลางในการช่วยอธิบาย

ทำให้ง่ายต่อการทำงานเพื่อสื่อสารระหว่างต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

image

ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ เกาหลี รัสเซีย ฮอนดูรัส

สเปน สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซียและไทย เพียงค้นหาคำว่า

" #columbusguide #bestcafe "

ใน google map ก็จะพบคาเฟ่ที่มีคุณภาพ กาแฟดีๆ ใกล้ตัวคุณ

COFFEE FLAVORIST TRAINING
SECRET KEY OF FLAVOR

คลาสที่เริ่มจริงจังในเรื่อง SENSORY โดยใช้ดิกชันรีย์กลิ่น ของ SCENTONE จาก T-100 พัฒนามาเป็น THEOREM 44,144 กลิ่น เพื่อเชื่อมโยง กลิ่นรสในกาแฟมีหมวดของกลิ่น
ENZYMATIC, SUGAR BROWNING, DRY DISTILLATION, OTHERS เรียนรู้เกี่ยวกับ Training FLAVOR WHEEL กลิ่นรสที่ไล่เรียงตามน้ำหนักของโมเลกุล กลิ่นรสที่มาจากแหล่งเพาะปลูกและกลิ่นรสที่มาจาก การโพรเสส 2 Days การเรียนจะเน้นหัวข้อการจำแนก การแยกแยะ การอธิบายเรื่องรสชาติ เค็ม เปรี้ยว หวาน ขม อูมามิ

รวมถึงระดับของรสชาติ 3 ระดับ การแยกแยะรสชาติใน 1 แก้ว มีรสอะไรบ้างและอยู่ระดับใด การชิมกรด CITRIC ACID,
MALIC ACID, TARTARIC ACID , PHOSOPHORIC ACID, LACTIC ACID รวมถึงเรื่อง BODY MOUTHFEEL และระดับความหวานในน้ำตาล เมื่อเราแปลความหมายคำว่า FLAVOR กับ TASTE จะได้คำแปลที่อาจจะรู้สึกใกล้เคียงกัน แต่สำหรับ COFFEE FLAVORIST นั้น TASTE จะหมายถึงรสชาติที่ประกอบด้วยรสพื้นฐาน 5 รส ในขณะที่ FLAVOR หมายถึงการรวมกันของ 3 มิติจาก 3 ประสาทสัมผัส กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส ที่ผสมผสานร่วมกันชื่งอาจถูกบรรยายออกมาเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม TASTE = WHAT DO YOU TASTE, AROMA = WHAT DO YOU SMELL, TACTILE = WHAT DO YOU FEEL, FLAVOR = WHAT DO YOU UNDERSTAND ทำให้ FLAVOR มีความซับซ้อนมากกว่า TASTE
 
 
TECHNO BREWING
BREW WITH SENSORY AND SCIENCE

หลักสูตรที่จะดำดิ่งไปกับการ BREWING ผ่านความเข้าใจปัจจัยในการสกัดกว่า 20 หัวข้อทดลอง ปัจจัยก่อนสกัด หรือ BEFORE EXTRACTION 7 หัวข้อ เช่นขนาดของเมล็ดกาแฟคั่วที่ส่งผลต่อรสชาติ ปัจจัยในการสกัดกว่า 10 หัวข้อเรื่อง ขนาดของ GRIND Brewing SIZE, ผลลัพธ์ของเครื่องบดยี่ห้องต่างๆที่มีต่อรสชาติ, อุณหภูมิน้ำ, TDS น้ำ , รูปทรง รูปร่างของอุปกรณ์, การแช่สกัด Techno Brewing การแบ่งช่วงการสกัด, ขนาดของสายน้ำ, การวนน้ำในพื้นที่ที่ต่างกันกับผลลัพธ์ด้านรสชาติ การวิเคราะห์กาแฟ 3 โพรเสส, 3 Days STRATEGY และ WATER DILUTION, ทดสอบกระดาษและการเลือกใช้ ,การแก้ปัญหากาแฟ เขียว ,เข้ม ,เก่า และการ BREW SENSORY พื้นฐานในการจำแนก แยกแยะและอธิบาย BREW ตามลักษณะ F C B S โดยใช้ CL LOG (CLASSIFYING LOG) ในการวางแผนการ BREW และการตรวจวัดทำซ้ำเพื่อวิเคราะห์กาแฟใช้ในร้าน ทำซ้ำได้อย่างแม่นยำและเข้าใจใช้งานจริงหน้าบาร์ได้ ฝึกภาคปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงการนำเสนอการ BREW และการพรีเซนต์เพราะชีวิตจริงบาริสต้าต้องพรีเซนต์ได้อย่างเข้าใจตามขั้นตอนของ GCS อย่างเคร่งครัด
 
TECHNO BARISTA
BREW WITH SENSORY AND SCIENCE

หลักสูตรกาแฟยุคใหม่จากเกาหลีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสกัด ทั้ง RATIO กาแฟที่มีระดับการคั่วต่างกัน การวางแผนการสกัด ที่เน้นการปรับใช้หน้าบาร์ มาตราฐานการสอนเหมือนการแข่งขัน การตรวจเช็คบาร์ ตรวจบาริสต้ามีการนำสนอทั้งกาแฟดำ กาแฟนม และ SIGNATURE เพราะในชีวิตจริง บาริสต้าต้องพรีเซนต์และคิดเมนูได้ ทำความเข้าใจการ ปรับตั้งกาแฟในตอนเช้าก่อนการขายจริง โดยใช้ใบ CL LOG (CLASSIFYING LOG) เพื่อจดบันทึกรายละเอียดการสกัดกาแฟ การปรับจูนเพื่อความเข้าใจ และการทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ การแบ่งช่วงกาแฟเพื่อวัดผลเรื่องรสชาติในการสกัด การปรับฟันบด ขนาด BASKET รูปทรง ยี่ห้อ การสเปรย์เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการสกัด การใช้ความเย็นเพื่อเพิ่มการสกัด เก็บกัก FLAVOR รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ การเกลี่ย และแทมป์ที่มีความแข็งและความยืดหยุ่น ที่ส่งผลต่อรสชาติ ลักษณะของการแฟ F C B S รวมไปถึงการสตีมนมและพื้นฐาน LATTE ART และยังครอบคลุมไปถึงเมนู ESPRESSO BASED การจัดการบาร์ WORKFLOW การคำนวณต้นทุนและราคา
 
TECHNO ROASTING
ROAST WITH SENSORY AND SCIENCE

การคั่วคือวิทยาศาสตร์ ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในช่วงสำคัญของกาแฟขณะที่คั่ว การส่งผ่านพลังงานจากแหล่งกำเนิด Roasting พลังงานแต่ละแบบสู่เมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟแต่ละโปรไฟล์ FLAVOR (F C B S) การปรับปรุงและพัฒนาโปรไฟล์ เพื่อใช้สำหรับ FILTER / ESPRESSO การประเมินผลในแบบมาตรฐานและแบบวิเคราะห์ FLAVOR โดยใช้ CL LOG ที่มีมาตราฐานผ่านการ Techno Roasting CUPPING แล้วผลสรุปส่งต่อการสี่อสารสู่หน้าบาร์ถึงผู้บริโภคได้โดยตรงร่วมฝึกฝนและทดลองเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐาน 3 Days คำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการคั่วแต่ละครั้ง เพื่อแก้ไขและพัฒนา GCS TECHNO ROASTING คือหลักสูตรที่สอนให้คั่วกาแฟวิเคราะห์และตอบคำถามตนเองได้ในการคั่วที่ต้องมีการแก้ไข หรือเมื่อสารกาแฟมีปัญหา ในรูปแบบต่างๆตามจริง ว่าควรแก้ไขอย่างไร การดูแลรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องและเครื่องมือต่างๆ การออกแบบห้องการจัดวางเพื่อดูแลสุขภาพของ ROASTERS เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ROASTERS ที่ดีและเก่งขึ้น "การมาเรียนคั่ว เปรียบเหมือนเรามาเรียนขับรถอยู่ในสนามขับแต่ในชีวิตจริงถนนใหญ่ มีสถานการณ์มากมายที่เราจะพบเจอ พื้นฐานจริงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้" และสิ่งสำคัญคือการพัฒนา SENSORY EVALUATION ที่ SCENTONE เชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้ด้วย
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้